Kunst og kreativitet
Jeg har altid været forbundet med naturen og forsøger også at være i pagt med den. Min kunst er en hyldest til naturen omkring mig. Jeg giver den gerne et ekstra lag farve og styrke for at understrege skønheden og energien i vores udendørs omgivelser. Se min kunstside:
 
 
 
 

Hvem er jeg?

 
Marianne Boje Andersen, ProcesConsult
Cand. Psych., selvstændig erhvervspsykolog og proceskonsulent med eget firma. 
 


Jeg har de sidste ca. 25 år arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere som ledelses- og udviklingskonsulent, som underviser, projektleder, vejleder/coach og senest som metakognitiv terapeut med erhvervspsykologi som speciale. 

I dag udvikler og gennemfører jeg kurser og udviklingsforløb for både ledere og medarbejdere, og jeg har specialiseret mig i temaer som lederudvikling, teambuilding, udvikling af personlige ressourcer, trivsel i arbejdslivet, stresshåndtering og karriere: Via undervisning, coaching og proceskonsultation hjælper jeg firmaer, medarbejdere og privatpersoner.
 
Ud over min kandidateksamen i psykologi fra Københavns Universitet, har jeg  en vejlderudannelse fra Arbejdsmarkedstyrelsen.
 
År tilbage tog jeg en efteruddannelse som life coach hos ID-uddannelse (2 årige- certificeret coachuddannelse).
 
I forbindelse med mit terapeutiske arbejde, både individuelt og i grupper, har jeg taget første del af en terapeutisk metakognitiv efteruddannelse hos Cektos.
 
 
Du kan finde mig på Linkedin.
 
 
Bøger
 
Jeg er forfatter til flere bøger om trivsel, udvikling og stress i arbejdslivet. 
 
 
 
"Stresshåndtering på arbejdspladsen - en håndbog om ledelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø". Frydenlund 2009
 
 
 
 
 
 
   
"Manual til et bedre arbejdsliv " – om karriere, trivsel og det gode job.
En bog med fokus på det enkelte menneskes trivsel, udvikling, robusthed og stress-/krisehåndtering. Frydenlund 2013. 
 
 
 
 
"Stop spekulatoren" - En håndbog om stressreduktionsteknikker, gode råd og hjælp til selvhjælp til den stressramte. ProcesConsult 2019
 
Håndbogen bruges bl.a i forbindelse med med mine trivselsgruppeforløb, stresshåndteringsgrupper
 
 
 
Marianne Boje Andersen | Stenhøjparken 85, 4140 Borup  | Tlf.: 40 85 75 06 | s85@mail.tele.dk