Nyheder

Danmarks Mentale Sundhedsdag
Man behøver ikke at have det skidt for få det bedre

Under disse ord tilbyder jeg dig og din arbejdsplads et næsten gratis tilbud. Foreningen Velliv har igen i år søsat en mental sundhedsdag - med tilskud op til 10.000,- til trivselsarrangementer i danske virksomheder.

Velliv Foreningen fremmer mental sundhed i arbejdslivet og er gået sammen med en række partnere om at fremhæve Danmarks Mentale Sundhedsdag. Det sker ved at alle danske arbejdspladser kan søge om støtte på op til 10.000 kr. til et event om mental sundhed.

Danmarks Mentale Sundhedsdag handler om at sætte fokus på mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Det foregår torsdag den 8. oktober 2020 i uge 41. Dagen er inspireret af WHO's World Mental Health Day. Arrangementet skal helst foregå på selve dagen, men hvis det passer bedst en anden dag i uge 41, så er det i orden at søge om penge til et arrangement. 

Tal med din leder, AMR eller TR om I skal sætte noget i gang hos jer.

Der er åbent for ansøgninger indtil den 28. august.

Læs mere på www.mentalsundhedsdag.dk
 
 
Ny bog under udvikling
 
"Trioteamet og samarbejde - om samspillet og potentialet i trioén". Målgruppen er leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.
 
En bog om større integration i trioén, om at skabe indflydelse og ideer til et sjovere samspil.
 
 
 
 
Trivselsgruppeløb for stressramte
Formålet med trivselsnetværket er, at…
 • Du øger din viden og bevidsthed om stress 
 • Du får et rum, hvor du kan tale frit med andre, der også har erfaringer med stress
 • I kan støtte hinanden og se muligheder, finde personlige ressourcer og veje ud af  stressen
 • Deltagelse kan forebygge ny stress ved at du bliver bevidst om stressens paradokser og lærer effektive metakognitive værktøjer. 
   

  Netværket er planlagt til at forløbe over en periode med 4 møder af 3 times varighed. Der vil være ca. 5-8 medlemmer tilknyttet et hold.
   

  Processen bliver faciliteret af psykolog Marianne Boje Andersen. Kontakt for mere information på mail: s85@mail.tele.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Boje Andersen | Stenhøjparken 85, 4140 Borup  | Tlf.: 40 85 75 06 | s85@mail.tele.dk