Produkter / Leder- og medarbejderudvikling / Sådan arbejder jeg
 
 
 
 

Sådan arbejder jeg med udviklingsprocesser


 
Godt begyndt er halvt fuldendt
Det gælder for udviklingsprocesser af mennesker og organisationer. Jeg vil kunne hjælpe i alle faser af udviklingsprocessen og jeg arbejder ud fra en dynamiske fasemodel, med fl.g. faser: analyse - udvikling - ideer - mål. 
 
 
Rød fase - analysefasen
Lad det begynde med en analyse eller afdækning af de problemstillinger og udfordringer, som virksomheden står overfor. Analysen laves på baggrund af samtaler med ledelse og medarbejdere. 

Gul fase - afklaring og udvikling
Her vil der blive arbejdet med udviklingspotentialer, ressourcer og de rolleforventninger, der allerede findes i organisationen. I denne fase er der især fokus på viden og læring, holdninger og adfærd med vægten lagt på de personlige ressourcer.  Det er her lederne/medarbejderne skal bringes sammen og lære sig selv og hinanden at kende på en ny måde. I denne fase er der især fokus på udvikling af personlige ressourcer og kompetencer, men der kan f.eks. også sættes fokus på arbejdsgruppens udviklingspotentiale i retning mod at blive et team. I den gule fase kan det være relevant at bruge forskellige testværktøjer (MBTI/JTI). 

Grøn fase - innovation og ideer
Den grønne farve står for det kreative og det fremadrettede. I denne fase vil der være fokus på muligheder og ideer. Her arbejdes der med visioner og strategier til forandring. Det innovative skabes på baggrund af kreativitet og inspiration i mindre grupper/team. Her vil der blive brugt flere forskellige metoder til at fremme ideer. Grænsen mellem den grønne og den gule fase er ikke skarp. Den kreative fase er nemlig yderst afhængig af, det der sker i den gule udviklingsfase. 

Blå fase - mål, handling og opfølgning
Gruppen/organisationen vil nu være i stand til at gøre de kreative forslag operationelle på baggrund af en analyse af ideerne og handlemuligheder. I denne fase skal der opstilles mål og laves en handleplan. Handleplanen skal prøves af og efterfølges af en evaluering af det opnåede. Efterfølgende kan der blive brug for både individuel coaching og coaching af grupper. 
 
 
 

Marianne Boje Andersen | Stenhøjparken 85, 4140 Borup  | Tlf.: 40 85 75 06 | s85@mail.tele.dk